Haugaland Kontrollutvalgssekretariat Iks

Illustrasjonsbilde for ledig stilling
Back symbol Tilbake til oversikt

Er du opptatt av god offentlig forvaltning? Ønsker du å bruke din kompetanse på å jobbe sammen med kontrollutvalgene på Haugalandet?

Daglig leder/rådgiver

Er du samfunnsengasjert og opptatt av god offentlig forvaltning? Kommunenes folkevalgte kontrollutvalg verner om viktige demokratiske verdier i vårt samfunn. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat (HKS IKS) er en viktig og sentral medspiller til disse.

Selskapet utfører sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i 10 kommuner på Haugalandet. Vi er et lite sekretariat med et stort og bredt ansvarsområde. Våre ansatte får derfor arbeide bredt innenfor sekretariatets ansvarsområde. Som daglig leder vil du få en todelt rolle, både som øverste administrative leder av sekretariatet, i tillegg til selv å være operativ rådgiver som arbeider med egen portefølje av kommuner.

Vi søker en daglig leder med solid forståelse for offentlig forvaltning, kjennskap til relevant lovverk og svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter.

Som leder er du i stand til å videreutvikle et veldrevet sekretariat og bidra til utvikling, både av virksomheten og de ansatte.

Dine ansvarsområder:
Som daglig leder:
 • Personal-, økonomi- og resultatansvar for selskapet
 • Arbeide opp mot selskapets styre og representantskap
 • Videreutvikle selskapet på et strategisk og operativt nivå
 • Være selskapets ansikt utad og ivareta selskapets eksterne kommunikasjon

Som rådgiver:
 • Saksbehandling for kontrollutvalgene
 • Innkalling og protokollføring for kontrollutvalgene
 • Ha kontakt med eksterne konsulenter og revisorer
 • Være bindeledd mellom kontrollutvalgene og kommunenes administrative ledelse
 • Bistå kontrollutvalgene i planer for revisjoner, kontroller og andre oppgaver

Din kompetanse:
 • Høyere relevant utdanning
 • Meget god forståelse for offentlig forvaltning og samspillet mellom politisk og administrativ ledelse
 • Kjennskap til kontrolloppgaver i offentlig forvaltning er en fordel
 • Meget gode norske språkferdigheter, fortrinnsvis i begge målformer
 • Kjennskap til relevant lovverk
 • Gode IT-ferdigheter

Dine personlige egenskaper:
 • Du har høy personlig og faglig integritet og er i stand til å opptre og arbeide selvstendig
 • Du har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med ulike typer mennesker
 • Du er robust, tydelig og er i stand til å utvise mot når det trengs
 • Du er strukturert og nøyaktig i ditt arbeide
 • Du trives godt med skrivearbeid og saksbehandling
 • Du har et genuint samfunnsengasjement og interesse for politikk og offentlig forvaltning

Vi kan tilby:
 • Fleksibel arbeidstid og ekstra ferieuke for kompensasjon for kvelds- og merarbeid
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og deltakelse på relevante konferanser og fagfora på tvers av landets sekretariater

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det må påregnes kveldsarbeid i forbindelse med kontrollutvalgenes møter. Det stilles videre krav om førerkort og disponering av egen bil, da en naturlig del av arbeidshverdagen er reiser til de ulike kommunene i regionen.

Har du spørsmål eller ønsker du en fortrolig samtale om stillingen?
Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Human, Henrik Brandtzæg (938 36 995) eller Odd Arild Sævik (450 21 995). Du kan også ta kontakt med styreleder i HKS, Siv Bente Stople Østbø (977 04 814).

Vi gjør oppmerksomme på at opplysninger om søkere som hovedregel blir offentliggjort selv om det blir bedt om konfidensiell behandling. Dersom ønsket om reservasjon ikke blir innvilget, vil søkeren bli varslet om dette før endelig søkerliste blir offentliggjort

Om Haugaland Kontrollutvalgssekretariat Iks

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ble stiftet 23.11.04 av kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda,​Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord (alfabetisk). Selskapet startet sin virksomhet 01.01.05 som følger av lovendring i 2004, som i kommunen har å ha et kontrollutvalgssekretariat som er uavhengig, som ikke er tilknyttet kommunedirektør (rådmannen) eller revisjonen. I 2008 valgte Etne kommune å gå inn i selskapet, slik at i dag eies selskap av 10 kommuner : Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Sauda,​​Etne, Suldal, Bokn og Utsira (folketall).

Info

Søk nå

Klar for å ta nye steg i karrieren?

Registrer CVen din hos oss, så er du kanskje et skritt nærmere drømmejobben.

Registrer CV